ODZYSKIWANIE DANYCH 

/ Brak produktów w tej kategorii.

Odzyskiwanie utraconych danych

Dane dostępne na sprzęcie komputerowym mogą z wielu przyczyn ulec uszkodzeniom. Uszkodzenia takie mogą być spowodowane przez ludzi, wadliwe działanie sprzętu, oprogramowania czy nawet przez oddziaływanie czynników środowiskowych. W przypadku firm uszkodzenia danych powodują niepotrzebne zastoje w realizacji zadań czy nawet znaczące opóźnienia.

W związku z możliwością wystąpienia sytuacji utraty danych, oferujemy usługę odzyskiwania danych z wszelkiego rodzaju nośników. Dane jakie jesteśmy w stanie odzyskać mogą charakteryzować się uszkodzeniami logicznymi (działanie wirusów, uszkodzenie systemu plików) lub fizycznymi (uszkodzenie samego nośnika). Odzyskujemy też dane, będące następstwem przypadkowego skasowania. Proces ten przeprowadzamy tworząc obraz dostarczonego nośnika, a więc nie pracujemy na nośniku, gdyż może to spowodować dalsze zaniki cennych danych. Podczas odzyskiwania danych zachowujemy pełną poufność.

Oferujemy także metody pozwalające na zabezpieczenie danych poprzez kopie bezpieczeństwa oraz archiwizację danych.